Het jaarrapport omvat drie grote onderdelen: een algemene monitoring van de Vlaamse opleidingsincentives (opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet), de arbeidsmarktgerichtheid van de opleidingen en de klantentevredenheid voor opleidingscheques en Vlaams opleidingsverlof.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Werken en leren
Auteur(s)
Departement Werk en Sociale Economie

Vorige edities