Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarverslag Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - AHOVOKS

Jaarverslag Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - AHOVOKS

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) ging op 1 juli 2015 van start na een fusie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS). Het jaarverslag licht de realisaties in een werkingsjaar toe.
Publicatiedatum
Oktober 2019
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Eindtermen en ontwikkelingsdoelen , Hoger onderwijs , Studietoelagen , Volwassenenonderwijs
Opmerking

Het jaarverslag 2016 en 2017 wordt gepubliceerd als website.