Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) beheert de eigen culturele en jeugdaccommodaties van de Vlaamse Gemeenschap en verleent investeringssubsidies voor grote infrastructuurwerken van hoog cultureel belang en voor sectorale culturele en jeugdinfrastructuur van bovenlokaal belang. Het fonds beheert 30 sites en 138 gebouwen. Het jaarverslag geeft een beeld van de werking, de realisaties en de middelen van het fonds.
Publicatiedatum
Augustus 2021
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme

Vorige edities