Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) beheert de eigen culturele en jeugdaccommodaties van de Vlaamse Gemeenschap en verleent investeringssubsidies voor grote infrastructuurwerken van hoog cultureel belang en voor sectorale culturele en jeugdinfrastructuur van bovenlokaal belang. Het jaarverslag geeft een beeld van de werking, de realisaties en de middelen van het fonds.
Publicatiedatum Maart 2020
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Bibliotheken en cultuurcentra , Jeugd

Vorige edities