Het jaarverslag beschrijft de werking en de resultaten van de dienstverlening van het agentschap Kind en Gezin.