De Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen is een onafhankelijke commissie die de toezichthoudende overheid adviseert over het houden van een volksraadpleging. Het jaarverslag beschrijft de werking van de commissie.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Verkiezingen en burgerparticipatie

Vorige edities