De Vlaamse Hogescholenraad is een koepelorganisatie die de belangen van de hogescholen uitdraagt vanuit een maatschappelijkbreed gedragen beleidsvisie. Het jaarverslag geeft inzicht in de werking en activiteiten.
Publicatiedatum Juli 2021
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Hoger onderwijs

Vorige edities