De Vlaamse Hogescholenraad is een koepelorganisatie die de belangen van de hogescholen uitdraagt vanuit een maatschappelijkbreed gedragen beleidsvisie. Het jaarverslag geeft inzicht in de werking en activiteiten.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Hoger onderwijs

Vorige edities