De VRT rapporteert over zijn activiteiten in het jaarverslag. De activiteiten en resultaten worden daarbij getoetst aan de afspraken en performantiemaatstaven uit de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.
Publicatiedatum Juni 2020
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Media

Vorige edities