De Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie houdt toezicht op de correcte uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid en de sociale economie. Het jaarverslag spitst zich toe op de vaststellingen en resultaten van de inspecties, verificaties en onderzoeken op het terrein.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Beleid en regelgeving werk , Sociale economie

Vorige edities