Het activiteitenverslag van het Waterbouwkundig Laboratorium verschijnt tweejaarlijks. Het geeft een beeld van de geleverde prestaties, nieuwe inzichten en methodes, samenwerking en ambities.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen

Vorige edities