Het rapport analyseert diverse kenmerken van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, volgens de leeftijd van de bedrijfsleiders of bedrijfshoofden. Het zoomt in op de groep onder 40 jaar, de jonge landbouwers.