Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jonge mantelzorgers in de kijker. Resultaten en aanbevelingen vanuit drie onderzoeksrapporten

Jonge mantelzorgers in de kijker. Resultaten en aanbevelingen vanuit drie onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapport
juni 2021
Departement Zorg
Jonge mantelzorgers zijn volgens het Vlaams mantelzorgplan 2016-2020 ‘kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of een ander gezinslid die bijzondere zorgen nodig heeft. Het kan gaan om chronische ziekte of fysieke handicap, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek of mentale handicap. Meestal gaat het om thuiswonende kinderen die onder één dak wonen met het zieke gezinslid’. Het beleidsplan pleit naast (h)erkenning, informatie, ondersteuning, detectie en interventie voor meer onderzoek naar jonge mantelzorgers in Vlaanderen. Op vlak van onderzoek waren er twee concrete doelen: 1) via systematisch onderzoek zicht krijgen op de prevalentie van jonge mantelzorg in Vlaanderen en, 2) inzicht verwerven in de leefsituatie en het welzijn van jonge mantelzorgers, in de aard van de zorgtaken die ze opnemen en in hun ondersteuningsbehoeften.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Gezin en samenleving , Gezondheidszorg
Auteur(s)
Joost Bronselaer, Barbara Demeyer, Veronique Vandezande, Jonas Dockx Katrijn Denies, Maxim Dierckens, Katrijn Delaruelle