Het Departement Landbouw en Visserij heeft in samenwerking met de Hogeschool Vives campus Roeselare en de landbouwscholen Ten Doorn uit Eeklo en Broederschool Biotechnische en Sport uit Sint-Niklaas gegegevens verzameld bij zes vleesveebedrijven over de dieren en het bedrijf. Op basis van de gegevens werd het management van de bedrijven in kaart gebracht en werden enkele kengetallen, zoals groei en sterfte, berekend.
Publicatiedatum
Januari 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren