Als onafhankelijk expert en adviseur van de hele Vlaamse regering zal Erik Wieërs, de nieuwe Vlaams Bouwmeester zich in nauwe samenwerking met talloze partners inzetten voor de versterking van het publieke opdrachtgeverschap en van de architectuurcultuur in Vlaanderen. In de publicatie schetst hij aan de hand van acht thema’s het conceptuele kader voor de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de periode 2021-2025. Hij zet de krijtlijnen uit voor de opmaak van een actieprogramma en geeft inzage in de principes die hem zullen leiden bij de ondersteuning en advisering van publieke opdrachtgevers en beleidsmakers op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
April 2021
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Woonbeleid , Ruimtelijke planning
Auteur(s)
Erik Wieërs