De publicatie bevat praktische informatie over de voeding van varkens. Eerst wordt de noodzakelijke achtergrondinformatie over varkensvoeding gegeven: het spijsverteringsstelsel, de verschillende nutriënten, het drinkwater, de mogelijke grondstoffen en de manier waarop een rantsoen kan worden geformuleerd. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de voeding van de verschillende categorieën varkens: fokdieren, biggen en vleesvarkens.
Publicatiedatum December 2014
Publicatietype Studie
Thema's Dieren