De kennisagenda geeft richting aan de kennis- en onderzoeksactiviteiten en de onderzoekplanning van het Departement Werk en Sociale Economie. Ze legt de inhoudelijke structuur vast op basis van zes kennisdomeinen: arbeidsmarkt, welzijn, leren, economie, samenleving en omgeving. Het rapport is aangevuld met een bijlage.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Rapport
Thema's Duurzame tewerkstelling , Innovatie en arbeidsorganisatie , Sociale economie