Het rapport beschrijft de evolutie van het stelsel van de dienstencheques en heeft betrekking op de drie actoren: de gebruikers, de erkende ondernemingen en de werknemers. Het rapport geeft op basis van beschikbare administratieve gegevens een overzicht van de omvang, het profiel en de evolutie van de drie actoren. Daarnaast bevat het rapport kerncijfers over de evolutie van het totale gebruik van de dienstencheques en de brutokosten van het systeem.
Publicatiedatum December 2020
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Arbeidsmarkt , Toegang tot de arbeidsmarkt

Vorige edities