Gedaan met laden. U bevindt zich op: Keteneffecten waterbesparende maatregelen landbouw & industrie

Keteneffecten waterbesparende maatregelen landbouw & industrie

Als gevolg van de klimaatverandering komen extreme meteorologische omstandigheden steeds vaker voor in onze streken. De afgelopen jaren was reeds merkbaar dat droogteperiodes frequenter voorkomen en intenser worden, vergeleken met de voorgaande decennia. Deze trend zal zich in de toekomst voortzetten. Om veerkrachtig te kunnen optreden tijdens een droogtecrisis werd in opdracht van de Vlaamse overheid het Vlaams Reactief Afwegingskader (VRAG) voor prioritair watergebruik bij waterschaarste uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van het afwegingskader werden verschillende betrokkenen uit allerlei sectoren nauw betrokken. In het kader van de verdere operationalisering van het VRAG beschreven en berekenden onderzoekers van KPMG, VITO en ILVO in opdracht van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de secundaire impact van captatiebeperkingen voor oppervlaktewater voor de industrie en landbouw. In totaal wordt een zeer volledig beeld geschetst van de secundaire impact, waarbij 21 keteneffecten aan bod komen.
Publicatiedatum
November 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Klimaat , Innovatie