Er is in Vlaanderen een tekort aan afgestudeerden op het gebied van STEM (Science Technology Engineering Math). Naar aanleiding hiervan liet de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie een onderzoeksopdracht uitvoeren. Het hoofddoel van de studieopdracht was tweevoudig: meer inzicht krijgen in hoe de STEM-stromen precies verlopen in het Vlaamse onderwijs en buitenlandse best practices identificeren en verklaringen vinden voor de hogere uitstroom van STEM-gediplomeerden in sommige landen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum December 2012
Publicatietype Boek
Thema's Wetenschappelijk onderzoek , Technologie , Secundair onderwijs , Hoger onderwijs
Reeks VRWI-studiereeks, 25