Tussen 2002 en 2017 werden de eerstelijnsklachtenrapporten van de Vlaamse overheidsdiensten jaarlijks gebundeld in het Klachtenboek. Sinds 2018 gebeurt dit in het Vlaams Bemiddelingsboek.
Publicatiedatum Maart 2018
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Klachten over de overheid

Vorige edities