Jaarlijks publiceert de VDAB een lijst met knelpuntberoepen. Deze lijst bevat de beroepen waarvoor de invulling van de vacatures gemiddeld moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen. Niet al deze vacatures geraken effectief moeilijk ingevuld. In VDAB Ontcijfert nr. 27 ‘Knelpuntvacatures overschat?’ willen we het onderscheid tussen vacatures voor knelpuntberoepen en knelpuntvacatures verduidelijken. Volgens de definitie die de VDAB in samenwerking met het Steunpunt WSE ontwikkeld heeft, raakte in 2010 22% van de vacatures die door de VDAB beheerd werden moeilijk ingevuld. Enkel deze vacatures kunnen beschouwd worden als knelpuntvacatures. Slechts 1,5% van de vacatures in beheer van de VDAB werd in 2010 geannuleerd omdat men geen geschikte kandidaten kon vinden. Deze vormen de harde kern van de knelpuntenproblematiek. Het knelpuntkarakter van de Vlaamse arbeidsmarkt is dus minder sterk dan vaak aangenomen wordt. Dit neemt echter niet weg dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en het aandeel knelpuntvacatures mogelijk nog zal stijgen in de toekomst.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
April 2012
Publicatietype
Nieuwsbrief
Thema's
Arbeidsmarkt
Auteur(s)
VDAB Studiedienst
Reeks
VDAB ontcijfert nr. 27