Gedaan met laden. U bevindt zich op: Korteketenbedrijven in Vlaanderen. Hoe zien ze eruit? Analyse van landbouwcijfers Statbel

Korteketenbedrijven in Vlaanderen. Hoe zien ze eruit? Analyse van landbouwcijfers Statbel

Rapport
december 2023
Departement Landbouw en Visserij
Om de 3 à 4 jaar publiceert het Belgische statistiekbureau Statbel gegevens over korteketenactiviteiten in Vlaanderen. De gegevens worden opgevraagd via een grote enquête bij landbouwers over heel België. Het eerste deel van het rapport brengt het aantal korteketenlandbouwers in Vlaanderen in kaart. Daarbij wordt de aan- of afwezigheid van korteketenactiviteiten gekoppeld aan verschillende kenmerken van een landbouwbedrijf zoals het bedrijfstype, al of niet biologische landbouw, de leeftijd van de bedrijfsleider, het aantal arbeidskrachten, de bedrijfsgrootte en bepaalde verbredende activiteiten. Het tweede deel van het rapport focust op het inkomen dat landbouwers uit korteketenactiviteiten halen. Ook hier kan het inkomen uit de rechtstreekse verkoop dieper geanalyseerd worden met behulp van de data van de landbouwtelling
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouwbedrijven