Kr8! is een magazine ter ondersteuning van de begeleiding van jongeren met een multiproblematiek (16-25 jaar) die zelfstandig gaan wonen.
Publicatiedatum
Juli 2020
Publicatietype
Tijdschrift
Thema's
Jeugd