Het boek omvat een complete inventaris van alle projecten waar de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester in de jaren 2006-2013 bij betrokken was. Een gevarieerde greep uit deze ‘collectie’ wordt door enkele gastauteurs en (voormalige) medewerkers van de kunstcel uitgebreider onder de loep genomen. In vraaggesprekken met een aantal opdrachtgevers wordt tevens gepeild naar hun ervaringen met kunst in opdracht en de professionele begeleiding daarbij. In een inleidende tekst wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke accenten die elk van de artistiek adviseurs tijdens hun mandaat aanbrachten, en aan mogelijke toekomstscenario’s voor een hernieuwd beleid inzake kunst in opdracht.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Maart 2015
Publicatietype Boek
Thema's Overheidsgebouwen , Kunsten