Het rapport geeft een algemene inleiding tot QD-beheer en bevat een overzicht van de belangrijkste kenmerken, het ontstaan, de mogelijkheden in het Vlaamse bos- en natuurbeleid en de limieten. QD of Kwalificeren-Dimensioneren is een strategie bij natuurgericht bosbeheer waarbij er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kostenefficiëntie waardoor tegelijk niet-economische functies mee worden vervuld en niet-economische ecosysteemdiensten worden geleverd.
Publicatiedatum
April 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Wim Buysse