Bij infrastructuurwerken en het heraanleggen van het plein op de Oever te Antwerpen werden meerdere historische lagen gevuld met ceramiek en funderingen in baksteen aangetroffen. Tot dusver werd er van uitgegaan dat de rooilijn van de Oever "altijd" geweest zoals ze nu is. Nu bleek dat er op het plein zelf toch bebouwing aanwezig moet geweest zijn. Dat resulteert tot een hele andere opvatting over de ontwikkeling van het bouwblok. De lagen bevatten productie- en ovenafval afkomstig van een of meerdere pottenbakkers die gevestigd waren ten oosten van de site, langsheen de parallel gelegen Korte Ridderstraat. Op basis van de studie van het aardewerk zijn deze vullingspakketten te dateren tussen 1325 en 1375/1400. De muurrestanten zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan een gebouw dat in de 16de eeuw op het plein de Oever stond en enkel zichtbaar en gekend is van een kaart uit 1585.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Geert Vynckier, Brigitte Cooremans, Koen De Groote, An Lentacker, Johan Van Laecke
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 259