Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu en gezondheid