Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landinrichting. Woluwe Trawool Floordambos. Eindvoorstel, gecoördineerd op 23/12/2022. Regio Oost. Deel 1 rapport

Landinrichting. Woluwe Trawool Floordambos. Eindvoorstel, gecoördineerd op 23/12/2022. Regio Oost. Deel 1 rapport

Rapport
december 2022
Vlaamse Landmaatschappij
In de valleien van de Zenne, de Woluwe en de Trawool is de open ruimte schaars. Grote stedelijke ontwikkelingen en verkeersaders zoals de E19, de R0, de Woluwelaan en de Luchthavenlaan verdringen er de open ruimte en de natuur. De Woluwe en de Trawool krijgen te weinig ruimte en het risico op wateroverlast neemt toe. Het landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos wil hierin verandering brengen.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte