Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landinrichting Zwinpolders. Landinrichtingsplan Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie. Eindvoorstel

Landinrichting Zwinpolders. Landinrichtingsplan Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie. Eindvoorstel

Rapport
december 2021
Vlaamse Landmaatschappij
Het landinrichtingsplan “Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie” wil: - de in het RUP Zwinpolders gemaakte bestemmingskeuzes zoveel mogelijk realiseren op het terrein; - het recreatief netwerk in het projectgebied aanpassen en optimaliseren, rekening houdende met de nieuwe situatie ontstaan door de uitbreiding van het Zwin en de daarbij gerealiseerde nieuwe verbindingen, zoals het verkeersveiliger maken van een aantal bestaande verbindingen of kruisingen; nieuwe verbindingen creëren en bestaande verbindingen heraanleggen; - ondersteunend werken aan het realiseren van de gebiedsvisies van de goedgekeurde beheerplannen; - de natuur- en erfgoedwaarden in het projectgebied versterken of herstellen en beter communiceren; - een meer klimaatrobuust waterbeheer ondersteunen.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Kwaliteit van de leefomgeving