Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landinrichtingsplan Nieuwe Watergang

Landinrichtingsplan Nieuwe Watergang

Rapport
februari 2017
Vlaamse Landmaatschappij
Het landinrichtingsplan “Nieuwe Watergang” heeft als belangrijkste doelstelling het realiseren van de via landinrichting te realiseren bepalingen van het “Raamakkoord inzake het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder in functie van het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als intergetijdengebied”. Naast deze inrichtingsmaatregelen die rechtstreeks uitvoering geven aan het raamakkoord Zwin is ook nagegaan welke andere maatregelen zinvol kunnen zijn om mee op te nemen in het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang.
Publicatiedatum
Februari 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Klimaat , Milieu- en natuurbeleid