Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landinrichtingsproject Zwinpolders. Onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid

Landinrichtingsproject Zwinpolders. Onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid

Rapport
september 2015
Vlaamse Landmaatschappij
Dee VLM heeft een raamakkoord gesloten met een aantal organisaties over het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. In het rapport "Onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een landinrichtingsproject Zwinpolders" wordt voorgesteld om, naast de uitvoering van het raamakkoord, ook in te zetten op: het herstel van een aantal erfgoedrelicten in het projectgebied, het aanpassen van het recreatief netwerk aan de nieuwe situatie na de ontpoldering van een deel van de Willem-Leopoldpolder, het realiseren van de Instandhoudingsdoelstellingen in het projectgebied, het vrijwaren van de toekomstmogelijkheden van een aantal landbouwbedrijven, getroffen door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Publicatiedatum
September 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Klimaat , Milieu- en natuurbeleid