De brochure geeft nuttige en praktische informatie om het beheer van bermen op een geïntegreerde natuurtechnische manier uit te voeren. Zowel de natuurwaarde als de andere functies van de berm kunnen hierdoor toenemen. Voor de ene is de grotere bloemenrijkdom een meerwaarde, voor een ander de aanwezigheid van een zeldzame sprinkhaansoort en voor nog een ander de veiligheid van de weggebruikers.
Publicatiedatum November 2015
Publicatietype Leidraad
Thema's Natuur en bos , Milieuzorg , Milieutechnologie