Levenslang leren wordt niet alleen van belang beschouwd voor het concurrentievermogen en de (blijvende) inzetbaarheid van de mensen; maar ook voor sociale integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling van de bevolking. Maar hoe kijkt de (Vlaamse) bevolking hier zelf tegenaan? In welke mate is men overtuigd van de levenslang leren visie? Wat is de houding van de Vlaamse inwoners tegenover levenslang leren? Zetten ze deze houding ook consequent om in daden? In welke mate nemen de Vlamingen deel aan bijkomende opleiding(en)? Wat is de reden om een bijkomende opleiding te volgen of net niet? Met dit SVR-Rapport tracht de Studiedienst van de Vlaamse Regering op deze vragen een antwoord te bieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de SCV-survey. Bij de analyses wordt zowel naar verschillen als gelijkenissen tussen de Vlamingen gezocht en dit op basis van een aantal achtergrondkenmerken.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Januari 2009
Publicatietype Rapport
Thema's Onderwijs en vorming , Statistieken
Auteur(s) Myriam Vanweddingen
Reeks SVR - Rapport 2008/6