De coronacrisis heeft een zeer grote impact op onze samenleving en op al wie betrokken is bij het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het bijzonder. De Vlaamse Raad WVG maakt in een breed gedragen advies een eerste balans op van de voorbije maanden en formuleert concrete aanbevelingen voor de toekomst.
Publicatiedatum Juli 2020
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Doelgroep Beleidsmedewerkers