Met dit advies op eigen initiatief wil de SERV input leveren om een ambitieus beleid rond levenslang leren te realiseren en een nuttige invulling van het platform te verzekeren. De SERV geeft zijn visie op levenslang leren mee en ontwikkelt vijf strategische doelstellingen vanuit zijn theoretisch kader voor levenslang leren. De SERV geeft aan waarom hij het platform hernoemt tot een partnerschap. Verder formuleren de Vlaamse sociale partners mogelijke opdrachten voor het partnerschap levenslang leren. In de bijlage neemt de SERV vier voorbeelden uit het buitenland op die ter inspiratie kunnen dienen voor het partnerschap levenslang leren.

Meer informatie

Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Werken en leren