Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokaal jeugdbeleid in een nieuwe context van strategische meerjarenplanning. Nulmeting jeugdbeleid in lokale besturen

Lokaal jeugdbeleid in een nieuwe context van strategische meerjarenplanning. Nulmeting jeugdbeleid in lokale besturen

De nulmeting jeugdbeleid in lokale besturen onderzoekt op welke manier het voeren van een jeugdbeleid door lokale besturen in de nieuwe decretale context zal veranderen ten opzichte van de situatie waarin men het aparte sectorale jeugdbeleidsplan hanteerde. Het onderzoeksrapport biedt zicht op de evoluties die de strategische meerjarenplanning teweeg brengt, op de noden en verwachtingen die er zijn en de concrete invulling die lokale besturen verwachten van de ondersteuning vanuit de Vlaamse administratie.
Publicatiedatum
Mei 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Jeugd