De nota geeft de synthese weer van twee consultatiemomenten met lokale en provinciale besturen over de modernisering van het HR-beleid. Het doel van de nota is om het beleid te inspireren met suggesties vanuit de lokale en provinciale besturen zelf. De synthesenota is gestructureerd volgens thema’s.
Publicatiedatum
November 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen