In het kader van de Europese Habitat‐ en Vogelrichtlijn is elk gewest in België verantwoordelijk voor de opvolging van de staat van instandhouding van de Europees belangrijke habitattypen en soorten, die in deze richtlijnen vermeld zijn. De rapportage naar Europa gebeurt op nationaal niveau door de resultaten van de gewesten te bundelen. Elk gewest is vrij om voor het eigen grondgebied een afzonderlijke rapportering op te stellen. Het rapport evalueert de toestand van twaalf Europees belangrijke soorten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Publicatiedatum
Mei 2016
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Els Lommelen, Dries Adriaens, Marc Pollet
Reeks
INBO.R.2016.11510159