Het rapport brengt de sociaal-economische positie van de professionele kunstenaars in kaart. Via een online-enquête werd gepolst naar het sociaal-demografisch profiel van de kunstenaars, hun diverse activiteiten (artistiek en niet-artistiek), de inkomsten die daar tegenover staan, hun beroepskosten, arbeidstevredenheid en hun noden tot ondersteuning.
Publicatiedatum
November 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Kunsten
Auteur(s)
Jessy Siongers, Astrid Van Steen, John Lievens