Gedaan met laden. U bevindt zich op: Loont passie? meting 2 (2021)

Loont passie? meting 2 (2021)

Onderzoeksrapport
maart 2022
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Deze onderzoeksresultaten van de tweede meting “Loont passie?”, een onderzoek naar de socio-economische situatie van creatieve professionals in opdracht van de Vlaamse Overheid (Departement Cultuur, Jeugd en Media). In deze studie brachten we voor de tweede keer de werkcondities en verloning van creatieve professionals in kaart. We focusten hierbij op hun tewerkstelling in 2019 en onderzochten tevens de eerste impact van de coronacrisis op hun werksituatie en verloning. Met deze studie willen we via representatief en recent cijfermateriaal over de sociaal-economische status van creatieve professionals en een verdere uitdieping van de onderzoeksresultaten via focusgroepen een bijdrage leveren aan de verbetering van de vaak precaire arbeidssituatie van creatieve professionals. We hopen dat dit onderzoek relevante inzichten kan verschaffen voor de optimalisering van het kunstenaarsstatuut en de relance van de cultuursector en de creatieve professionals die er het kloppend hart van vormen. We konden als onderzoekers daarbij rekenen op de feedback en ondersteuning van velen. In eerste instantie zijn we de stuurgroep bestaande uit medewerkers van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid dankbaar voor zowel hun inhoudelijke als praktische ondersteuning bij het gehele proces. (Met samenvatting in bijlage)
Publicatiedatum
Maart 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme
Auteur(s)
Jan Ferwerda, Mart Willekens, Jessy Siongers, Matilde Willemyns, John Lievens