Gedaan met laden. U bevindt zich op: Loopbaangerichte opleidingen. Een onderzoek naar de inhoud van de opleidingen, de omvang en het profiel van de werknemers die ervan gebruik maken en de meerwaarde voor de arbeidsmarkt

Loopbaangerichte opleidingen. Een onderzoek naar de inhoud van de opleidingen, de omvang en het profiel van de werknemers die ervan gebruik maken en de meerwaarde voor de arbeidsmarkt

Rapport
december 2022
Departement Werk en Sociale Economie
VDAB en het departement WSE hebben een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd op de populatie van werknemers die loopbaangerichte opleidingen volgen met het gebruik van opleidingscheques, opleidingsverlof of opleidingskrediet. Dit onderzoek valt uiteen in 2 delen. Het eerste luik is kwantitatief van aard, en dient om de kenmerken van de populatie zo ruim mogelijk in kaart te kunnen brengen door de beschikbare administratieve gegevens van het departement WSE en VDAB samen te voegen. Deel 2 bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief luik. In het kwalitatief onderzoek wordt nagegaan hoe de loopbaancentra invulling geven aan hun opdracht om POP-attesten af te leveren en geeft inzicht in de meerwaarde van de maatregel voor het versterken van de arbeidsmarkt. Deze analyses worden aangevuld met resultaten uit een online enquête georganiseerd bij de aanvragers en gebruikers van opleidingscheques waarbij wordt onderzocht of er verschillen zijn in de subjectieve effecten van de gevolgde opleiding bij werknemers die voorafgaand aan de opleiding een POP hebben opgesteld in het kader van loopbaanbegeleiding en werknemers die een opleiding hebben gevolgd zonder POP.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Werken en leren
Auteur(s)
Sara Vissers