Het rapport geeft een overzicht van de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door de industrie en energiesector, de gebouwenverwarming, het verkeer, de off-road machines, de land- en tuinbouw, de natuur en het landgebruik.
Publicatiedatum December 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Lucht en geluid

Vorige edities