Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie. Jaarrapport

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie. Jaarrapport

Rapport
januari 2023
Vlaamse Milieumaatschappij - VMM
De rapporten bespreken de luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. De Vlaamse Milieumaatschappij meet er de polluenten zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, vluchtige organische stoffen, PFAS, dioxines en PCB’s. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Verder bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en de trend in de uitstoot en worden de voornaamste bronnen van de polluenten besproken.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lucht en geluid , Milieuhinder

Vorige edities