Het handboek wil lokale besturen en organisaties helpen bij het ontwikkelen van een lokale gemeenschapsmunt, een beleidsinstrument dat de inzet van burgers voor hun buurt stimuleert en waardeert. De opzet van het boek sluit aan bij internationale ontwikkelingen op dit vlak, namelijk het Community Currency Implementation Framework. Dit kader voor het gebruik van gemeenschapsmunten werd ontwikkeld door het Europese innovatieproject Community Currencies in Action.
Publicatiedatum
April 2014
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Lokale besturen
Doelgroep
Lokale besturen