Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap

Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap

Rapport
januari 2022
Statistiek Vlaanderen
In het rapport wordt aan de hand van een brede waaier van statistieken, gebaseerd op zowel administratieve gegevens als resultaten van bevolkingsenquêtes, een beeld geschetst van de maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap in Vlaanderen. In opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen werd van het rapport een samenvatting gemaakt in Vlaamse Gebarentaal, in een eenvoudig te lezen tekst en in een tekst met voorleesfunctie. Op deze manier wordt het rapport ook toegankelijk voor doven en slechthorenden, voor personen die moeite hebben met het lezen van lange en moeilijke teksten en voor personen met visuele beperkingen. De samenvatting in eenvoudig te lezen tekst is hieronder te vinden bij de pdf van het volledige rapport. De samenvatting in Vlaamse Gebarentaal en in eenvoudig te lezen tekst met voorleesfunctie is te vinden via de links hieronder bij ‘Meer informatie’.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gelijke kansen en diversiteit , Statistieken , Personen met een handicap
Auteur(s)
Myriam Vanweddingen, Jo Noppe, Dirk Moons
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2022/1