Sinds de zomer van 2013 zijn er geen macrofyten of waterplanten meer in een deel van de Grote Nete stroomafwaarts van het Albertkanaal. In het rapport onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij de oorzaak aan de hand van twee hypothesen, enerzijds de aanwezigheid van een toxische stof en anderzijds begrazing door de Chinese wolhandkrab.
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Water