Op Gents grondgebied, gelegen tussen Halfweg, de Drongensesteenweg, de Watersportbaan en de wijk Malem is een gebied van 20 ha ingericht als parkgebied. Het infobord geeft alvast een inkijk in het gebied.
Publicatiedatum
Maart 2019
Publicatietype
Affiche
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Natuur en bos