Gedaan met laden. U bevindt zich op: Markt of netwerk? Overheidssturing via marktwerking en samenwerking in het domein van werk en integratie van werkzoekenden

Markt of netwerk? Overheidssturing via marktwerking en samenwerking in het domein van werk en integratie van werkzoekenden

Onderzoeksrapport
april 2023
Departement Werk en Sociale Economie
Het onderzoek levert een afwegingskader op als een hulpmiddel een afwegingskader als een hulpmiddel om te komen tot onderbouwde en uitlegbare keuzes inzake uitbesteding van dienstverlening in het domein werk en integratie aan externe actoren in de profit en non-profit sector, rekening houdend met praktijklessen en praktijkvoorbeelden. Het onderzoek is gebaseerd op literatuur, interviews, buitenlandse case studies over de Human Learning Systems benadering en de decentralisatie van de jeugdhulp in Nederland, een interactieve sessie met stakeholders in Vlaanderen en een doordenksessie met de afdeling Europa WSE. Het afwegingskader voor uitbesteding van dienstverlening vertrekt vanuit generieke inhoudelijke vragen en niet vanuit vormelijke of juridische vragen. De inhoud van de gewenste dienstverlening is het vertrekpunt en primeert op andere overwegingen. Het kader hanteert drie niveaus voor afweging en gaat in op verhoogde inherente risico's bij marktwerking bij uitbesteding van dienstverlening op maat van de complexiteit van de doelgroep. Er worden mitigerende maatregelen voorgesteld die een samenspel zijn van elementen uit zowel het markt- als het netwerkmodel. Bij elke toepassing zal de oefening anders zijn en mogelijk ook nieuwe oplossingen aanreiken. Het kader hanteert een afweging op een spectrum en de keuze voor het markt- of netwerkmodel hangt af van de complexiteit en variatie van de doelgroep
Publicatiedatum
April 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
Ludo Struyven, Wim Van der Beken, Valentijn Vanoeteren, Mattias Stepman, Beatrijs Jansen , Ignace Pollet