Evolutie naar duurzaamheid kan slechts wanneer verschillende betrokkenen gezamenlijk leren en acties ondernemen. Dit is het uitgangspunt van een gezamenlijk project rond “Melkveecafés” dat vorig jaar door afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement voor Landbouw en Visserij en de eenheid Landbouw en Maatschappij (L&M) van Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werd opgestart. “Grenzen verleggen” staat in de titel; “Sociaal leren” is een kernbegrip voor de wetenschappelijke onderbouwing van het project. Het project ”Melkveecafé” bleek een zeer interessante case om met behulp van de ILVO-L&M duurzaamheidsster “sociaal leren” in de praktijk uit te testen en om de boekhoudkundige gegevens van AMS meer ten dienste van de landbouwer te stellen. Negentien melkveehouders uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen kwamen een aantal keer in discussiesessies samen om verschillende aspecten van duurzame landbouw te discussiëren. Tijdens de melkveecafés konden de landbouwers de sterke en zwakke punten van hun bedrijf nagaan, ervaringen uitwisselen en samen met hun collega’s en experts zoeken naar duurzame maatregelen, die verder met de specifieke bedrijfssituatie afgetoetst konden worden.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Mei 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame landbouw
Auteur(s)
Veerle Campens, Karen De Mey, Joost D'hooghe, Fleur Marchand
Reeks
ILVO-mededeling 74