Gedaan met laden. U bevindt zich op: Memorandum Regeerperiode 2024–2029 Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Memorandum Regeerperiode 2024–2029 Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Beleidsdocument
juni 2024
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Vlaanderen werd de afgelopen jaren geconfronteerd met tal van complexe uitdagingen en crisissen. Alleen geïntegreerd beleid en binnen- en buitenlandse samenwerking bieden antwoorden en uitwegen. Om grote uitdagingen aan te pakken, is afstemming tussen politici, beleidsdomeinen, beleidsniveaus en belanghebbenden onmisbaar. Dat is precies waarop het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken wil inzetten. We ondersteunen de Vlaamse Regering en de minister-president bij het voeren van een samenhangend en waardegedreven binnen- en buitenlands beleid, gericht op inclusieve, duurzame groei. We coördineren dossiers binnen de Vlaamse overheid (VO) als het bestuurszaken, institutionele hervormingen, communicatie- en imagobeleid en strategische veiligheid betreft. Bovendien koppelen we binnen- en buitenlands beleid, zodat het regeerakkoord consistenter wordt uitgevoerd. Voor de komende regeerperiode (2024-2029) identificeren we op basis van een omgevingsanalyse zes prioriteiten. Ze kunnen een inspiratiebron vormen voor het nieuwe Regeerakkoord. Elke prioriteit valt uiteen in verschillende subthema’s, die we verder uitgewerkt hebben in technische fiches.
Publicatiedatum
Juni 2024
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Buitenlands beleid , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving