Evaluatieverslag over de toepassing van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid.
Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Gelijke kansen en diversiteit

Vorige edities